Psychotesty-Online.sk

Online psychotesty

Psychotesty slúžia k podrobnejšiemu rozboru osobnosti človeka. V modernej dobe sa psychotesty, resp. testy osobnosti stávajú častou súčasťou prijímacích pohovorov v práce. Najčastejšie psychotesty sú dnes IQ test, EQ test, psychotest pracovných predpokladov a ďalšie testy. Kvalitný psychotest dokáže odhaliť o človeku mnoho dôležitých informácií. K tomu, aby výstup psychotestu bol pravdivý, a aby o niečom vypovedal, je nutné, aby bol psychotest dôkladne pripravený psychológom s vysokoškolským vzdelaním a praxou. Pokiaľ psycho test nie je dielom psychológa, potom tiež testy slúžia skôr pre zábavu.

IQ testy online

Na internete dnes človek nájde mnoho online IQ testov. Bohužiaľ iba zlomok z nich má skutočnú vypovedaciu hodnotu o výške IQ. Podobne ako je to s ďalšími psychotestmi, aj testy IQ musia byť vytvorené psychológom. Iba psychológ má teoretické a praktické základy k tomu, aby zostavil test, ktorý spoľahlivo preverí jednotlivé zložky vášho IQ. Na stránkach IQ-Tester.sk je možné nájsť už dostatok online IQ testov - IQ test vrodenej inteligencie, IQ test numerickej inteligencie. Otestujte svoje IQ a získajte certifikát o výsledku dosiahnutého IQ. IQ test je zdarma, jeho vyhodnotenie je spoplatnené. Vďaka tomu získate reálny a spoľahlivý výsledok, ako na tom ste. IQ test odporúčame ľuďom, ktorí hľadajú prácu, študentom alebo ľuďom, ktorých zaujíma, či zvládnu IQ test od psychológa.

EQ testy

Pojem EQ testy je často diskutovaný v poslednej dobe. Skratka EQ znamená emočná inteligencia. Psychológovia vedú často spory o váhe hodnoty IQ a hodnoty EQ. Niektoré EQ testy berú ako komplexnejší výsledok testu osobnosti. Na druhú stranu je nutné si uvedomiť, že oba testy merajú iné zložky osobnosti a rovnako fakt, že EQ test je výrazne náročnejší na absolvovanie ako IQ test. Testy EQ sa v testovaní zameriavajú na chovanie sa človeka v určitých situáciách. Možno teda povedať, že EQ test skúma to, ako sa človek chová vo svojom sociálnom prostredí, skúma jeho pocity, nálady a reakcie. EQ tiež do veľkej miery skúma vzťahy s inými ľuďmi. Kvalitný EQ test online je len ťažko hľadať, jeho náročnosť neumožňuje dobre otestovať človeka bez prítomnosti psychológa.

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ s ostatnými ľuďmi z vášho okolia. Zistíte, ako na tom ste a ako môžete zlepšiť svoje schopnosti.

Otestuj sa