Psychotesty-Online.sk » EQ testy

EQ testy

Vznik pojmu EQ

Testovanie emočnej inteligencie (EQ) je oproti klasickému IQ relatívne mladý obor. Základné kamene EQ testom boli položené americkými psychológmi, ktorí upozornili na fakt, že človek s priemerným alebo nízkym IQ nemusí byť v živote neúspešný a naopak. Človek s nízkym IQ, ale naopak, s vysokým EQ je sociálne veľmi flexibilný a schopný. Je mnoho reálnych situácií, kedy človek s vysokým IQ neuspeje tak dobre ako v prípade človeka s vysokým EQ. Psychológ Goleman rozpor IQ a EQ dokladá príkladom zrovnania pracovníkov na rôznych pozíciách, z čoho vyplynulo, že veľmi schopní ľudia nedosahujú veľké hodnoty IQ.

IQ test vs. EQ test

Skratka EQ znamená emočná inteligencia. Psychológovia vedú často spory o váhe hodnoty IQ a hodnoty EQ. Niektoré EQ testy berú ako komplexnejší výsledok testu osobnosti. Na druhú stranu je nutné si uvedomiť, že oba testy merajú iné zložky osobnosti a rovnako fakt, že EQ test je výrazne náročnejší na absolvovanie, ako IQ Test. Testy EQ sa v testovaní zameriavajú na chovanie sa človeka v určitých situáciách. Možno teda povedať, že EQ test skúma to, ako sa človek chová vo svojom sociálnom prostredí, skúma jeho pocity, nálady a reakcie. EQ taktiež do veľkej miery skúma vzťahy s inými ľuďmi. Kvalitný EQ test online je ťažko hľadať, jeho náročnosť neumožňuje dobre otestovať človeka bez prítomnosti psychológa.

späť na úvodnú stranu

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ s ostatnými ľuďmi z vášho okolia. Zistíte, ako na tom ste a ako môžete zlepšiť svoje schopnosti.

Otestuj sa